Wszyscy wjeżdżający na rondo III Krzyży widzą telebim